DİKSİYON   EĞİTİMİ


Dilek Solay Hocamız ile birlikte
Türkçemizi doğru ve güzel konuşmayı
öğrenmek istemez misiniz?


Yazılı iletişimden farklı olarak sözlü iletişim anlıktır,
hedefi o an tutturmanız gerekir ve bu hiç kolay değildir.
Birçok kişi, güzel ve etkili konuşmayı doğuştan gelen bir yetenek olarak görür.


Kendinizi dinletebilmek için “Türkçemizin Kurallarını” iyi öğrenmeli ve
yaratıcı bir şekilde kullanmalısınız.

Diksiyon Eğitimi'nin İçeriği


1. Diksiyon ve diksiyon bozuklukları
2. Sesin meydana gelişi
3. Doğru nefes
Diksiyon Ses Nefes
4. Diyafram çalışmaları
5. Ses telleri ve bakımı
6. Ses organları, dil ve dudak çalışmaları
Diyafram Dil ve Dudak

7. Sesi geliştirme çalışmaları
8. Fonetik ve artikülasyon
9. Türkçenin özgün söyleniş kuralları
Ses Fonetik Artikülasyon
10. Renkli ve kolay anlaşılır konuşma
11. Vurgu ve tonlama
12. Doğaçlama konuşma
Renk Vurgu Doğaçlama

13. Cümleden cümle doğurtma
14. Anlatımda üçlemelerin ve tekrarların önemi
15. Konuşma hızı
Cümle Üçleme Hız
16. Göz teması
17. Yaygın Türkçe yanlışları
Göz Teması Yanlışlar

yukarı