İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
(ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ)

Hocamız Dilek Solay tarafından verilen ve
Birçok branşın birleşimi olan bu eğitim
sizi bambaşka bir insan yapabilir
haydi ne duruyorsunuz?


* İletişimin amacı, kısaca sorunlarımızı çözmek, gereksinimlerimizi karşılamaktır.
* Etkili iletişim nasıl kurulur ve hangi davranışlarımız etkili iletişim olarak tanımlanabilir?
* Her sorunun başı olarak nitelendirdiğimiz şey aslında, İletişimsizlikdir !
* Evde, iş hayatında, okul ortamında, özel hayatınızda…
* Yani insanın var olduğu ve var olan bütün problemlerin başında iletişim(siz)lik var.

Etkili İletişim Becerileri Eğitimi İçeriği


1. Kendini tanımak
2. Kendini açmak ve kendini doğru ifade etmek
Tanımak Açmak
3. Karşımızdakini etkin ve ilgili dinlemek
4. Empati kurabilmek (kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyabilmek)
Dinlemek Empati

5. Hoşgörülü ve önyargısız olmak,
6. Eleştirilere karşı açık olmak,
7. Beden dili, göz kontağı, hitap, ses düzeyi vb. kurabilmek…
Hoşgörü Eleştiri Hitap

yukarı