KURUMSAL İLETİŞİM


Bir işin verimli gitmesi için üst düzey yöneticilerden çalışanlara ve hatta müşterilere kadar iletişimin iyi çizgilerle kurulmuş olması gerekir. Değişim yönetiminde ve kurumsal yönetimde, kurumsal iletişim stratejileri önemli bir husustur.


Eğitimlerimize katılın kurumsal verimliliğinizi artırın.


Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye yönelik olarak tüm iletişim kanallarının etkin ve çalışır durumda olmasına yönelik faaliyetlerin bütünüdür.

Kurumlar için verimlilik ve markalaşmanın en önemli unsurudur. Markalaşma da kuruma kalite, güven ve başarı sağlamaktadır.

Kurumlar kendilerini ve amaçlarını çalışanlarına, tedarikçilerine ve müşterilerine ne kadar iyi anlatırsa başarı ve kazanç da o kadar hızlı olacaktır. Kuruma ait dili kurum içine ve dışına aktarmak da kurumsal iletişimin amacıdır.

Kurumsal iletişim; bir kurum, bir işletme ve bir kuruluşun amaç ve hedeflerine ulaşabilmek ve faaliyetini yürütebilmek için gereken bölüm ve unsurlar arasında bilgi akışını, motivasyonu, koordinasyonu, organizasyonu, eğitimi ve denetimi amacıyla gerçekleşen iletişim sürecine verilen addır.


Kurumsal İletişim Eğitimi'nin İçeriği


• Kurum kültürü ve takım ruhu nedir?
-- Kazanan takımın özellikleri

• Şirketlerin başarı alanları
-- Verimlilik
-- İlişkiler
-- Kalite

• Verimlilik
-- Kurumda verimlilik ne demektir?
-- Verimliliği artırmak için?

• İlişkiler
-- İnsan ilişkileri ve iletişim
-- İyi bir iletişimin yararları
-- Etkili iletişinim engelleri
-- Workshop (kişilik analizi)
-- Davranışları anlamak
-- Nedenleri yanlış yorumlamak
-- Davranışları sınırlandırmak
-- Temel davranışlar
-- Yaradılış
-- Mizaç
-- Kişilik
-- Yetişme tarzı
-- Öğrenme ve koşullanma
-- Cinsiyet
-- Davranışsal tepkiler
-- Kendini gerçekleştiren kehanetler
-- Stres davranışlar
-- Davranış bozuklukları ve belirtileri
-- İnsanlara sorunlarında yardım etmek
-- Kendi davranışlarımız
-- Olaylara bakış tarzımız
-- Koşullanmalarımız
-- Davranışları anlamanın yararları

• Kalite
-- Sistem ve ürün/hizmet kalitesi
-- Kişisel kalite
-- Workshop (Kişisel gelişme alanları)
-- İyi arkadaş
-- İyi vatandaş
-- İyi çalışan


yukarı