PROJE YAZMA
EĞİTİMİ


    Bu eğitimde katılımcıların, Türkiye’de uygulanan ulusal ve uluslararası hibe programları hakkında bilgilerini arttırması, Hibe programlarına yönelik proje hazırlanması ve uygulanmasında gerekli olan unsurları fonksiyonel olarak ele alan Proje Döngüsü Yönetimi hakkında
teorik ve uygulamalı eğitim alarak
katılımcıların proje teklifi hazırlamaya yönelik yetkinliklerinin artması hedeflenmektedir.


Proje Yazma Eğitimi'nin İçeriği


1. Proje nedir?
2. Dikkat edilmesi gereken hususlar
Proje Nedir?
3. Proje fikrinizi uygun finansman kaynağı ile eşleştirmek
4. Teklif çağrılarını ve ilgili dokümanları analiz etmek
Proje Finansmanı Dokümanlar Analiz

5. Başarılı projeler için altın kurallar
6. Proje Döngü Yönetimi
Başarı ve Döngü Yönetimi

7. Sorun ve Hedef Analizi
8. Strateji Analizi
Sorun Hedef Strateji

9. Genel Hedef ve Proje Amacı
10. Faaliyet ve Zaman Planlaması
Hedef Amaç Planlama

11. Beklenen Etkiler
12. Risk Analizi ve Projenin Varsayımları
13. Nesnel Başarı Göstergeleri
Etkiler Risk Nesnel Başarı

14. Doğrulama Kaynakları
15. Kaynak Planlaması
16. Sürdürülebilirlik
Doğrulama Kaynak Sürdürülebilirlik

17. Proje Bütçesi Oluşturma
18. Bütçe oluştururken yapılan hatalar, verimli bütçe oluşturma teknikleri
Bütçe Oluşturma Hataları

19. Ulusal Fon Kuruluşları
20. Tübitak
21. Kosgeb
22. Ttgv
23. Kalkınma Ajansları
24. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Proje Destek Kuruluşları

Gruplar halinde çalışma: Katılımcılara,
proje fikirlerine ve hedefleyecekleri fonlara yönelik gruplandırılarak uygulamalı çalışma yaptırılacaktır.


yukarı